ΑΠΟΨΕΙΣ

Παραλίγο να χάσω το παιδί μου μπροστά στα μάτια μου!
ΑΠΟΨΕΙΣ

Παραλίγο να χάσω το παιδί μου μπροστά στα μάτια μου!

Από τον Χαράλαμπο Παλιάκη …